Estetiska uppgifter

Uppgift 2h:
I kapitlet Känner du dig svensk? resonerar Hédi om identitet. Hon ställer följande frågor; Vem är jag? Var känner jag mig hemma? Var är min tillhörighet?

  • Fundera kring dessa frågor utifrån begrepp: Självidentitet (hur man själv identifierar sig) och påklistrad identitet (hur andra identifierar en).
  • Rita ditt självporträtt. Vad lyfter du fram för att beskriva dig själv?
  • Sätt er i par och rita av varandra. Blev det någon skillnad i porträttet? Varför tror ni att det blev skillnad respektive inte blev det?
  • Vad menar hon med ”Det märkliga är att det är så lätt att se sig själv med andras ögon?”

Uppgift 2i:
Låt er inspireras genom att läsa Martin Niemöllers citat:

”När de hämtade kommunisterna sa jag ingenting, jag var inte kommunist. När de hämtade judarna sa jag inte något heller, jag var inte jude. När de hämtade mig fanns det ingen kvar som kunde säga någonting.” (sid.106–107)

  • Titta sedan på följande filmklipp.
  • Börja övningen med att i par diskutera olika roller i denna situation; offer, förövare, åskådare, hjälpare. Vad innebär de olika rollerna och vilka olika betydelser har de för händelsen?
  • Diskutera vidare med ett annat par (så att ni blir fyra personer) just den här specifika situationen utifrån begreppen handlingsutrymme (frihet), ansvar och normer: Vad kan man göra? Vilket ansvar har man? Vad finns det för normer?
  • Gör nu om slutscenen till filmen så att hon som berättar inte bara säger ”Oj vad det var varmt här…” utan istället ingriper på något sätt. Ni kan spela upp slutet som en kort pjäs eller bara skriva ner replikerna som ett filmmanus.