Reflektionsfrågor

Uppgift 3d:

Hédi skriver mycket om att reagera mot orättvisor. Bland annat skriver hon att ”Reaktioner mot orättvisor måste komma när dessa är i sin linda.” (sid.26)

 • Vad menar hon med det, tror du?
 • Håller du med?
 • Vilka orättvisor ser du idag som vi inte reagerar eller reagerar tillräckligt emot? 
 • Skriv ner dina svar eller diskutera med en klasskamrat.

Uppgift 3e:
I kapitlet Vad fick dig att börja föreläsa? skriver Hédi att hon inte vill att vi ska glömma de som föll offer för Förintelsen men också för ”att kommande generationer ska ta till sig lärdomarna av Förintelsen, att de inte ska behöva uppleva något sådant som jag har upplevt.” (sid.99–100) Detta är en form av historiebruk. Hédi menar att vi kan bruka, använda, historien för att det inte ska hända igen.

 • Reflektera över hur och vad kan vi lära av Förintelsen.
 • Reflektera över på vilket sätt Hédis bok kan bidra till att öka din vilja att agera för alla människors lika värde.
 • Sätt er i små grupper och berätta era reflektioner för varandra.

Uppgift 3f:
I kapitlet Efter allt detta tror du fortfarande på Gud? skriver Hédi om att vi har en moralkompass.

 • Vad tror du hon menar med det?
 • Håller du med om att vi alla har en moralkompass?
 • Och om vi alla har det, vilket ansvar har vi då för att reagera mot omoraliska handlingar?
 • Hédi skriver också om att den gyllene regeln ”Gör inte din nästa det du inte vill att han skall göra dig” (sid.131) finns i alla religioner och på alla språk och att om alla människor följde den skulle vi leva i en bättre värld.
 • På vilket sätt menar hon att den gyllene regeln kan hjälpa oss?
 • Håller du med henne? Motivera ditt svar.

Uppgift 3g:
I kapitlet Vad kan vi lära oss av Förintelsen skriver Hédi följande:

”Karismatiska ledare utnyttjar folkets missnöje med rådande förhållanden. De erbjuder enkla svar på komplicerade frågor och en utopisk framtid av evig lycka. Dessa falska profeter låter så övertygande att det är lätt att bli fångad. Först långt senare märker man att dessa löften hade ett pris.” (sid.137–138)

Det Hédi beskriver är att karismatiska ledare använder sig av rädsla, drömbilder och förenkling för att påverka människor. Dessa tre sätt är effektiva om man vill påverka folk att tycka, tänka eller agera i en viss riktning.

 • Diskutera i par och sen i helklass följande frågor.
 • Tror du att de tre knepen rädsla, drömbilder och förenkling är effektiva sätt när man ska försöka påverka någon att tycka, tänka eller agera på ett visst sätt? Varför? Varför inte?
 • Vad kan det finnas för problem med att använda sig av rädsla, drömbilder och förenklingar när man ska påverka folk?
 • Kan du ge något exempel från idag då dessa knep för att påverka människor används?