Estetiska uppgifter

Uppgift 3h:
Nedanstående citat från Hédi finns i kapitlet Vad kan vi lära oss av Förintelsen:

”Lär er av min och andras erfarenheter. Det är en svår konst, men det är det enda sättet att besparas den smärta som vi utsattes för under Förintelsen.” (sid.137)

”Vad är det jag har lärt mig som jag vill ge vidare? Först och främst att vi människor är lika.” (sid.139)

”Ingen bestämmer över en annan, varken pengar eller etnisk tillhörighet får utgöra anledning till att behandla någon illa.” (sid.140)

”Det är viktigt att komma underfund med sina egna fördomar. Ett sätt att göra det är att så snart man känner motvilja mot någon ställa sig frågan, varför? Att rannsaka sig och upptäcka ursprunget till känslan.” (sid.141)

”Var och en av oss har ett ansvar, både för samhället vi lever i och för oss själva.” (sid.141)

”Att man inte ska vara en förövare är självklart, men man får inte heller vara en åskådare, det gör en lika skyldig som förövaren.” (sid.142)

  • Välj ett eller flera av citaten som du tycker är extra viktigt/a och gör ett konstverk med text och bild (tex. kan du jobba med Paint, göra kollage av tidningar, en kort mobilfilm eller liknande). Eller en sång (text och ljud).
  • Försök att förmedla varför det hon skriver är viktigt för oss i dag i ditt verk.  

Uppgift 3i:
I kapitlet Skulle det kunna hända igen? skriver Hédi följande:

”Nya generationer måste ständigt påminnas om forna brott. Uppfostrare av den unga generationen, föräldrar och lärare, förmedlar dessa till sina barn och elever med hjälp av historieböcker, minnesmärken och museer. Om kunskaperna bara vänder sig till hjärnan glöms det lätt bort. Förmedlingen måste ske på ett sätt att den når hjärtat där den kan väcka känslomässig inlärning.” (sid.144)

Det Hédi pratar om är historiebruk, vi måste använda historien i syfte att lära oss arbeta mot övergrepp, förföljelser och brott mot mänskligheten.

  • Välj en historisk händelse/berättelse som Hédi skriver om i sin bok.
  • Gör ett minnesmärke över denna händelse/berättelse. Använd dig av ett estetiskt uttrycksätt t.ex. gör en tavla, bygg med lera, rita en staty m.m.
  • Ställ ut era olika minnesmärken i en utställning och presentera händelsen/berättelsen bakom den samt vad du tycker man kan lära sig av detta minnesmärke.