Tema 3: Lärdomar för livet

Följande kapitel ingår i tema 3:

  • När förstod du att din familj var i fara? Sid.24-26
  • Hur kunde ett helt folk ställa upp bakom Hitler? Sid.27-29
  • Vad fick dig att börja föreläsa? Sid.99-100
  • Har du varit utsatt för nynazister? Sid.108-110
  • Efter allt detta tror du på Gud? 129-131
  • Vad kan vi lära oss av Förintelsen? Sid.137-142
  • Skulle det kunna hända igen? Sid.143-145