Begreppslista

Antimuslimism: Hédis ord för hat mot muslimer. Ett annat ord för detta är islamofobi. Läs mer om islamofobi här.

Antisemitism: Hat mot judar. Läs mer om antisemitism här. 

Antiziganism: Hat mot romer. Läs mer om antiziganism här.

Ateist: Någon som inte tror på gud.

Aufseherinnen: Kvinnlig vakt i koncentrationslägren.

Baracken: Den sorts enkla byggnad som fångarna bodde i i lägren.

Bergen-Belsen: Ett koncentrations- och krigsfångeläger i det nazistiska Tyskland. Läs mer om Bergen-belsen här. 

Blockäldsten: Den fånge som hade ansvar för ordningen i baracken.

De ungerska gendarmerna: De ungerska poliserna.

Fundamentalism: Att tro på något väldigt bokstavligt, och inte tillåta att det ifrågasätts eller tolkas på olika sätt. Översätts ofta med extremist.

Förintelseförnekare: De som förnekar att Förintelsen har hänt eller hävdar att den inte gick till på det sätt och i den omfattningen som forskningen bevisat.

Förintelseläger, arbetsläger, koncentrationsläger, dödsläger, utrotningsläger: Olika former av läger som nazisterna anlade för att samla fångar i. Läs mer om förintelseläger här. 

Försoningsdagen: Judisk högtid.

Gaskammaren: De rum i lägret där man låste in fångar och dödade dem genom att släppa in gas.

Genocide: Det engelska ordet för folkmord.

Getto: De områden i en stad där man samlade judarna och tvingade dem att bo och leva där. Läs mer om getton här.

Gettopolis: Polis som jobbade i ett getto. Getto var de områden i en stad där man samlade judarna och tvingade dem att bo och leva i.

Hakkors: Gammal sol- eller lyckosymbol som använts i många kulturer och som nazisterna använde som sin ”partisymbol”.

Hitlerjugend/Bund Deutcher Mädel: Nazistiska ungdomsorganisationer för pojkar respektive flickor i nazityskland.

Hitlers tusenåriga dröm: Hitlers dröm om att hans nazistiska rike skulle finnas i tusen år.

Interneringen: Fängslandet.

Karantän: Isolering av människor (eller djur) om man misstänker att de bär på en farlig smitta.

Karikerades: Avbildades på ett nedsättande sätt. Judarna karikerades i såväl bild som text.

Krematorier: Där man brände kroppar.

Lottor: Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor, de som är medlemmar här kallas Lottor.

Lägerkommendanten: Den som var ansvarig för ordningen i lägret.

Nazismen: Nationalsocialism, en politisk rörelse och ideologi som  var idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) under  1933–45.

Nazistförbrytare: En nazist som utsatt andra människor för brott.

Nazistjägare: Människor som efter kriget letat upp nazister för att ställa dem till svars för sina handlingar.

Rasblandning: Ett begrepp som historiskt använts för att beskriva par från olika så kallade mänskliga raser som gifter sig, inleder ett förhållande, eller skaffar barn. Begreppet anses idag rasistiskt, då det inte finns några vetenskapliga bevis för att det finns olika människoraser utan forskningen visar på att det bara finns en människoras; homo sapiens.

Reviren: Dit de sjuka fördes.

Sinnessjuka: Det man kallade psykiskt sjuka förr i tiden.

SS: Förkortning för tyska Schutzstaffel som betyder ungefär skyddstrupp. I nazityskland var SS en militär styrka som bland annat hade ansvar för delar av koncentrationslägren. Läs mer om ss-schutztaffeln här.

Traumabearbetning: När man försöker behandla psykisk chock som uppstått på grund av en svår händelse.

Tyfus: Ett samlingsnamn på ett flertal olika sjukdomar som orsakas av speciella bakterier, rickettsiabakterier.

Utrotningsläger: Läger som nazisterna anlade för att samla fångar i som man sedan ville ta livet av för att utrota den gruppen av människor. Läs mer här förintelseläger här.

Världsjudendomen: En konspirationsidé där man tror att judarna håller på att ta över världen.

Zyklon B: Vätecyanid, en gas som användes för att döda människor i olika förintelseläger.

Wehrmacht: Försvarsmakten i nazityskland 1935–1945.

Weimarrepubliken:  Namnet på den period i Tysklands historia från 11 augusti 1919, då en demokratisk och parlamentarisk författning rådde i landet, till 1933 då Nazisterna gör Tyskland till en diktatur under ledning av Adolf Hitler. Har fått sitt namn efter den tyska staden Weimar där författningen skrevs. Läs mer om weimarrepubliken här.