Fortbildningar

Här hittar du de fortbildningar vi erbjuder. Filtrera efter målgrupp och ämne.

Yttrandefrihetens gränser

Digital fortbildning för lärare

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer när samtalen tystnar? När: 3 nov

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande? När: Gå kursen online när det passar dig

Kan vi prata om rasism?

För offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. När: Anmäl intresse

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Webbfortbildning för personal i förskola och skola

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte. När: Gå kursen online när det passar dig

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge

För lärare

(Endast reservlista). En kurs i Oslo med omnejd för att studera ockupationen av och Förintelsen i Norge under andra världskriget. När: Framflyttad på grund av covid

Fortbildning om rasism

Digital fortbildning för offentligt anställda

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om rasism och få inspiration för fortsatt arbete. När: 19 nov

Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

Digital fortbildning för lärare

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser. När: 12 nov

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Lärarfortbildning, Örnsköldsviks region

Fördjupar kunskapen om den samtida antisemitismen och ger verktyg att förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar. När: 17, 19 eller 26 nov