Fortbildningar

Här hittar du de fortbildningar vi erbjuder. Filtrera efter målgrupp och ämne.

Antisemitism i debatten om Israel och Palestina

Fortbildning för skolpersonal 2/9

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten.

Att undervisa om rasism

Distanskurs för lärare 13/9-29/10

Den här kursen stärker dig som lärare genom ökad teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen erbjuder även handlingsberedskap för att möta knepiga situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

Sverige och Förintelsen

Fortbildning för lärare 23/9

Vad visste vi i Sverige egentligen om nazitysklands folkmord på judar och romer och övergrepp mot andra folkgrupper? Denna fråga är utgångspunkten för fortbildningen.

Demokrati pågår

Fortbildning för lärare åk 4-6 20/10

Välkommen att delta på en lärarfortbildning om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal.

Svåra frågor i klassrummet

Fortbildning för lärare 21/10

Välkommen till en lärarfortbildning om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Webbfortbildning för personal i förskola och skola

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte. När: Gå kursen online när det passar dig

Svåra frågor i klassrummet

Webbfortbildning för lärare

För lärare som vill bli bättre på att bemöta antidemokratiska uttryck. Du får förslag på förebyggande arbete, långsiktiga förhållningssätt och mer direkta strategier för att hantera dessa utmaningar i klassrummet. När: Gå fortbildningen online när det passar dig

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande? När: Gå kursen online när det passar dig

Kan vi prata om rasism?

För offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. När: Anmäl intresse