Fortbildningar

Välkommen att delta på någon av våra fortbildningar och distanskurser. Du kan filtrera efter yrkesgrupp och ämne nedan.

Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Fortbildning för lärare och annan skolpersonal, 16 juni.

En digital fortbildning som stärker din kunskap om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Den ger dig även möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitiska konspirationsteorier i skolan. I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Kurs för lärare, 17-20 juni.

Forum för levande historia och kulturinstitutionen Voksenåsen bjuder in lärare till en kurs i Oslo med omnejd. Vi kommer att studera Norge under andra världskriget med fokus på ockupationen och Förintelsen, samt attentaten den 22 juli 2011. Resan är fullbokad, men reservlista finns.

Att prata om rasism

Distanskurs för lärare inom samhällskunskap, religion och/eller historia, 12 sep-21 okt

I skolan kan det uppstå utmanande situationer när olika föreställningar om rasism diskuteras och behandlas. Den här kursen stärker dig som lärare genom ökad teoretisk kunskap om begreppet rasism och ger även handlingsberedskap för att möta knepiga situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

Förintelsens romska minnesplatser i Polen

Studieresa för lärare på högstadium, gymnasium eller folkhögskola, 17-22 september.

Öka din kunskap om det romska folkmordet under Förintelsen. På denna studieresa till Polen besöker vi olika platser som bär på minnen från den nazistiska raspolitikens yttringar. Fullbokad, men reservlista finns.

Högskolekurs: Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

Högskolekurs för lärare inom grundskola, gymnasium, folkhögskola och annan pedagogisk verksamhet, 10 okt 2022 - 2 apr 2023.

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser, 7,5 högskolepoäng.

Svåra frågor i klassrummet

Webbfortbildning för lärare

För lärare som vill bli bättre på att bemöta antidemokratiska uttryck. Du får förslag på förebyggande arbete, långsiktiga förhållningssätt och mer direkta strategier för att hantera dessa utmaningar i klassrummet. När: Gå fortbildningen online när det passar dig

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Webbfortbildning för personal i förskola och skola - NU MED NYTT MATERIAL

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan med forskarna Emma Arneback och Jan Jämte. När: Gå kursen online när det passar dig

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen ger kunskap om hbtqi-personers levnadsvillkor historiskt och i dag och det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Du får exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. När: Gå kursen online när det passar dig.

Kan vi prata om rasism?

För offentligt anställda

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. När: Anmäl intresse

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Webbfortbildning för offentligt anställda

Fortbildningen tar upp frågor som: Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Vad kan du som jobbar i offentlig sektor tänka på före, under och efter mötet med en invånare för att säkerställa ett likvärdigt bemötande? När: Gå kursen online när det passar dig