Svåra frågor i klassrummet

De åsikter, tankar och värderingar som florerar i samhället finns också representerade i många klassrum. Allt fler lärare berättar om nya utmaningar i undervisningen när ofta pålästa elever tagit intryck av extremistisk propaganda och ”alternativa fakta”. Dessa elever misstror det skolan lär ut om bland annat demokrati och mänskliga rättigheter. Vissa föreställningar är oskyldiga, men andra bottnar i främlingsfientlighet, intolerans och rasism.

Den här kursen består av olika avsnitt som vart och ett är till för att stötta dig som lärare i att bemöta antidemokratiska uttryck. Du får förslag på förebyggande arbete och långsiktiga förhållningssätt, men även mer direkta strategier för att hantera dessa utmaningar i klassrummet. Här ingår också reflektionsfrågor kring rollen som lärare samt tips på övningar och lektionsupplägg.

Kursen bygger på självstudier och du kan läsa kursen individuellt eller med kollegor. Är ni ett arbetslag som läser kursen så ges goda möjligheter till diskussion och kollegialt lärande. Att genomföra hela kursen beräknas ta ungefär fyra timmar.