Till innehåll

Fortbildning om rasism och likvärdigt bemötande

Ökad kunskap för dig som jobbar i offentlig sektor. Gå en självstudiekurs när det passar dig, eller boka en endagskurs för din personalgrupp. 

    Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

    En självstudiekurs för dig som arbetar på en myndighet, i en kommun eller region. Du får grundläggande kunskap och verktyg för ett inkluderande bemötande.

      Kan vi prata om rasism?

      Kurs som ges på förfrågan: En fortbildning för offentlig sektor som ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag.