Till innehåll

Dembra - hela skolan bygger demokrati

Forum för levande historia erbjuder stöd och kompetensutveckling till skolor som vill genomföra demokratistärkande utvecklingsarbete inom ramen för Dembra.

Två unga människor som tittar in i kameran.

Foto: Maja Brand

Forum för levande historia erbjuder stöd och kompetensutveckling till skolor som vill genomföra demokratistärkande utvecklingsarbete inom ramen för Dembra. 

Dembra står för ”Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder” och har tagits fram i Norge av HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) på uppdrag av norska myndigheter. Den forskningsbaserade utgångspunkten i Dembra är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin, såsom gruppfientlighet och extremism, är en demokratisk kultur baserad på inkludering och kritiskt tänkande. Arbetsmodellen har prövats ut på över hundra skolor i Norge.

Dembra i Sverige

Under 2019 startade Dembra i Sverige som ett pilotprojekt där Forum för levande historia vägledde Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Under hösten 2022 planeras ett nytt pilotprojekt att starta på en eller flera folkhögskolor.

En Dembra-skola får:

 • Kompetensutveckling för alla skolmedarbetare, bland annat i form av föreläsningar och samtal kring de frågor som Dembra lyfter
 • Stöd i att kartlägga skolans behov och ta fram en Dembra-plan, samt uppföljning
 • Stöd till arbetsgruppen som leder utvecklingsarbetet
 • Tillfälle för reflektion och erfarenhetsutbyte med kollegor och andra skolor
 • Inspiration, kunskap och metoder för att förebygga rasism, extremism och antidemokratiska attityder

Hur går arbetet till?

Dembra passar för skolor som vill arbeta förebyggande eller som upplever att skolan redan har utmaningar kopplade till gruppfientlighet. Skolor som genomför Dembra förbinder sig att göra en satsning på att arbeta mer systematiskt med demokrati och förebyggande av antisemitism, rasism och antidemokratiska attityder. Skolan upprättar en Dembra-grupp där representanter från skolledning, lärare och övrig personal ingår. Med stöd från oss på Forum för levande historia leder gruppen arbetet på skolan och all personal inkluderas. Vi anpassar alltid arbetsprocessen utifrån skolans behov och erfarenheter. 

Exempel på frågor som Dembra lyfter:

 • Hur bemöta fördomar och extrema åsikter i klassrummet?
 • Hur inkludera elever som uttrycker intoleranta attityder?
 • Hur undervisa om kontroversiella teman?
 • Hur bygga broar mellan segregerade eller polariserade elevgrupper?
 • Hur inkludera grupper som exkluderar sig själva?
 • Hur främja ett demokratiskt samhällsengagemang?
 • Hur öva kritiskt tänkande?

Relaterat

  Läs mer om Dembra

  På norska Dembras webbplats kan du läsa mer om Dembra och hitta undervisningsmaterial och bakgrundsinformation.

   Mer kompetensutveckling för dig som jobbar i skolan

   Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

    Undervisningsmaterial: Demokrati pågår

    Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.