Till innehåll

Demokratistegen

Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om modellen och hur det går till. Demokratistegen blir tillgänglig den 7 februari 2024.

Om Demokratistegen

Demokratistegen är en modell i sju steg för hur skolan och folkbildningen kan arbeta systematiskt med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån verksamhetens behov. Med hjälp av Demokratistegen kan ni exempelvis förebygga rasism och andra former av intolerans, öka tryggheten på er skola eller utveckla undervisningen. Demokratistegen kan också komplettera annat pågående arbete och frågor som trygghet, likabehandling och arbetsmiljö.

Genom att följa Demokratistegens modell gör ni ett kollegialt utvecklingsarbete som rör både skolmiljön och undervisningen.

Demokratistegen vänder sig till grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Under 2024 ska modellen anpassas till förskolan, studieförbund och de anpassade skolformerna.

En grupp vuxna samarbetar tillsammans vid ett bord.

Så går det till

Ni arbetar med Demokratistegen på Skolverkets och Forum för levande historias webbplatser.

På Skolverkets utbildningsplattform vägleds ni genom modellens sju steg. Här finns bland annat stöd för att kartlägga och analysera ert nuläge, sätta upp mål samt utvärdera ert arbete. På Forum för levande historias webbplats finns Demokratistegens resursbank där ni hittar arbetssätt och material.

En vuxen kvinna och man sitter vid ett bord och diskuterar. De har varsin anteckningsbok och post it-lappar.

Förutsättningar

Att arbeta med Demokratistegen tar ca 2–3 terminer och bör sedan utvärderas. Ni arbetar på egen hand, och kan också få handledning under arbetets gång.

Rektor är den som fattar beslut om att verksamheten ska arbeta med Demokratistegen. Ledningen behöver utse en arbetsgrupp med personal som tillsammans med rektor kan avsätta tid att leda, planera och koordinera arbetet. Arbetsgruppen driver arbetet och hela verksamheten deltar, så som personal, elever eller deltagare.

Handledning

Under arbetet med Demokratistegen kan ni boka handledning utifrån era behov. Det går att boka från och med 7 februari 2024 när Demokratistegen blir tillgänglig.

Skolverket handleder skolor och Forum för levande historia handleder folkhögskolor. Vi kan ge stöd i samtliga steg. Vi kan också hjälpa er att hitta lämpliga metoder och material för områden ni identifierat att ni behöver utveckla.

Ni kan få handledning i ett digitalt möte i upp till 60 minuter. Under mötet samtalar vi om era frågor och vilka behov av handledning ni har. Det kan resultera i uppföljande möten eller handledning genom samtliga sju steg.

Tre vuxna står och sitter i en korridor och diskuterar.

Kom igång

För att inleda arbetet med Demokratistegen skapar du ett konto och loggar in på Skolverkets utbildningsplattform där modellens sju steg finns. Demokratistegen är anpassad för skolan och folkhögskolan. Länkar för inloggning publiceras den 7 februari 2024.
Illustration av två fötter som går uppför en trappa

Resursbanken

Demokratistegens resursbank innehåller arbetssätt och material för att göra demokratistärkande insatser för skolmiljön och undervisningen. Länk till resursbanken publiceras den 7 februari 2024.

Resursbankens material är sorterade i olika utvecklingsområden:

 • Trygghet och tillit
 • Identitet och tillhörighet
 • Jämlikhet och jämställdhet
 • Mänskliga rättigheter
 • Rättsstatens principer
 • Inflytande och delaktighet
 • Kritiskt tänkande
 • Motverka rasism och intolerans
 • Försvara demokratin
En cirkel som visar Demokratistegens sju steg: Introduktion, Kartlägga, Analysera, Sätta mål, PLanera, Genomföra och Utvärdera.

Demokratistegens sju steg.

Samarbete mellan Skolverket och Forum för levande historia

Demokratistegen har utvecklats av Skolverket och Forum för levande historia på uppdrag av regeringen. Uppdraget ingår i Sveriges åtaganden efter Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021.

Modellen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskare från samtliga lärosäten i Sverige som har lärarutbildning och representanter från professioner inom skolväsendet och folkbildningen har bjudits in för att delta i utvecklingsarbetet. Vi har också samverkat med Demokratimentorsnätverket, som drivs av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, samt Folkbildningsrådet.

Utgångspunkt i utvecklingen är kunskaper och erfarenheter från arbetet med det norska konceptet Dembra (Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder) och Europarådets ramverk om utbildning för aktivt medborgarskap, RFCDC (Reference Framework of Competences for Democratic Culture).

Läs mer om Dembra

Frågor?

Välkommen att kontakta projektledarna:
Pontus Wallin, Forum för levande historia
Hugo Wester, Skolverket

Få mejl när Demokratistegen är tillgänglig

Relaterat

18

okt

18

okt

 • För skola

Värdebaserat ledarskap: Demokratistärkande insatser i skolan och folkbildningen

Välkommen till en fortbildning för skolledare om demokratistärkande insatser i skolan med presentation av Demokratistegen – en modell för systematiskt arbete med demokrati i skola och folkbildning.
  Speltid - 1:03:18

  Är skolan verkligen demokratifrämjande?

  Under ett seminarium diskuteras innehållet i rapporten "Vad har skolan för betydelse för utvecklingen av demokratisk kompetens?"