Till innehåll

Dembra

Norska Dembra erbjuder skolor stöd och kompetensutveckling för att förebygga attityder som hotar demokratin, som exempelvis gruppfientlighet och extremism.

Två unga människor som tittar in i kameran.

Foto: Maja Brand

Dembra står för ”Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder” och erbjuder norska skolor och lärarutbildningar stöd och kompetensutveckling i demokratistärkande arbete. Över hundra skolor i Norge har genomfört den arbetsmodell som Dembra tillhandahåller och som har tagits fram av HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) på uppdrag av norska myndigheter. Den forskningsbaserade utgångspunkten är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin, såsom gruppfientlighet och extremism, är en demokratisk kultur baserad på inkludering och kritiskt tänkande.

Läs mer om modellen på norska Dembras webbplats

Dembra i Sverige

I samverkan mellan Forum för levande historia och Skolverket har Dembra provats i Sverige. Under 2019 genomfördes ett pilotprojekt där pedagoger från Forum för levande historia vägledde Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Under hösten 2022 startade ytterligare tre pilotprojekt på Västerbottens folkhögskola och Birka folkhögskola. Arbetet med Dembra-piloterna har varit en viktig del i att utveckla den svenska modellen Demokratistegen som vänder sig till skolan och folkbildningen. Från och med 2024 kommer Dembra att ersättas av Demokratistegen i Sverige.

Läs mer om Demokratistegen

Relaterat

    Kompetensutveckling för dig som jobbar i skolan

    Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

      Undervisningsmaterial: Demokrati pågår

      Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.