Resolutioner

FN:s resolution 819

FN:s säkerhetsrådsresolution 819 gav uttryck för en oro över att städer i östra Bosnien utsattes för attacker och att situationen för befolkningen i Srebrenica hade förvärrats. FN beslutade att båda sidor i konflikten skulle respektera Srebrenica som skyddat område och fördömde de bosnienserbiska handlingar som tvingade befolkningen att fly. FN liknade detta vid en etnisk rensning.

Resolution 836

Resolution 836 underströk vikten av att den skyddade zonen hölls fritt från väpnade attacker. FN fördömde attackerna på civila i området och förtydligade att införandet av en skyddad zon var det enda svaret på en akut situation som fortsatte att förvärras.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.