Folkmordet

Under några få dagar avrättades över 8 300 pojkar och män, de flesta genom skott i ryggen eller i huvudet. För att genomföra detta behövdes tusentals kulor för ammunition, lastbilar, bussar och bränsle för transport, speciellt utsedda platser för avrättning och begravning och grävskopor för att gräva massgravar.

Ett flertal domar vid ICTY har slagit fast att uppsamling, transporter, mördandet och nedgrävningen av kroppar i massgravar genomfördes på ett mycket systematiskt och planlagt sätt. 

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.