Hur kan ett folkmord förebyggas?

Utöver en rent juridisk definition av vad som konstituerar ett folkmord står det också klart att folkmord alltid är en gradvis process som genomgår ett antal faser. Enligt organisationen Genocide Watch (www.genocidewatch.org) finns åtta stadier av folkmord.

Denna definition har alltså inte legat till grund för ICTY:s arbete och de domar som fastslagits vid ICTY, utan kan snarare fungera som en varningsklocka för att förebygga folkmord.

Klassificering

En målgrupp identifieras och väljs ut på grund av sin religion, etnicitet eller annat. En uppdelning görs mellan "vi" och "dom".

Symbolisering

De olika grupperna ges beteckningar som är utmärkande. Ett exempel är den gula stjärnan som judar tvingades bära i Nazityskland under Förintelsen.

Avhumanisering

En grupp förnekar en annan grupps mänskliga värde. Gruppen fråntas sina ägodelar, sin mark och sina tillgångar.

Organisering

Folkmord är alltid organiserat, strukturerat och systematiskt. Handlingarna är välplanerade och äger rum under en lång tid. Folkmord sker aldrig spontant eller av en olyckshändelse. Beslut om folkmord tas alltid av högre politiska ledare och utförs av de i lägre grader.

Polarisering

Extremister spär på hatet mellan grupperna och de som initierar och utför folkmord är ofta övertygade om att de handlar rätt.

Förberedelse

Dödslistor sammanställs och alla steg i utförandet är välplanerade och koordinerade. Ett steg leder till nästa och när processen är i gång händer det snabbt. Förföljelsen av en grupp människor trappas snabbt upp.

Utrotning

Folkmord är en våldsam förintelse som sker genom deportation och massmord. De som deltar i processen blir en del av ett komplext projekt där deras egna motiv, tankar och känslor sätts i samband med deras handlingar. Utövarna har olika roller, de högt upp i hierarkin ger order och bestämmer inriktning. Officerare är mer direkt inblandade och lokala soldater utför utrotningen av människor genom terror, förödmjukelse, utvisning, våldtäkt, tortyr och mord. Under folkmordsprocessen fortsätter avhumaniseringen. Offren förnekas mänsklighet genom sättet de mördas på. Liken skändas ofta och offren benämns som paket eller leveranser i stället för människor.

Förnekelse

De som utför folkmord förnekar alltid det inträffade. Skulden läggs i stället på offren.

 

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.