Efter folkmordet

Massgravar

På ungefär en vecka hade en hel stads befolkning förts bort eller tillfångatagits och avrättats. Kropparna begravdes i stora massgravar, antingen på platsen där avrättningarna skett eller på andra platser dit kropparna förflyttats.

I efterhand grävdes flera massgravar upp och kropparna flyttades. Det har slagits fast i ett flertal domar vid Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) och har använts som bevis för att förövarna försökt dölja de brott som begåtts.

Klipp 1: Kroppar grävs fram ur massgravar.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.