Efter folkmordet

Massgravar

Inom ungefär en vecka har en hel stads befolkning förts bort eller tillfångatagits och avrättats. Kropparna begravs i stora massgravar, antingen på platsen där avrättningarna skett eller på andra platser dit kropparna flyttas.

Flera massgravar grävs upp och kropparna flyttas i efterhand, vilket slagits fast i ett flertal domar vid Haagtribunalen (ICTY). Detta är något som har använts som bevis för att förövarna försökt dölja de brott som begåtts.

Klipp 1: Kroppar grävs fram ur massgravar.

Ursprunglig text och research: Youth Initiative for Human Rights.
Anpassad text på Svenska: GR Utbildning, Forum för levande historia.
Publicerad 2012.