Filmrummet

The search found 1 result in 0.015 seconds.

Sökresultat

    Lite skoj får man tåla - antisemitism i svensk populärkultur

    Antisemitism / Föreläsning/Samtal / Sverige och Förintelsen

    Samtalskväll:Fram till och med andra världskrigets slut kunde svenska filmer, humorteckningar och böcker framställa och sprida antisemitiska bilder av judar utan att det skapade ...