The search found 53 results in 0.013 seconds.

Sökresultat

  Samtalskväll: Min okända historia

  Förintelsen / Rasism / Föreläsning/Samtal

  Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”. De medverkande är aktuella med var sin...

  Per Anger-priset 2022

  Per Anger-priset / Föreläsning/Samtal

  Här kan du se prisceremonin för Anabela Lemos som är 2022 års motagare av Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Anabela Lemos tar emot prise...

  Samtalskväll: Putins historia

  Föreläsning/Samtal

  En digital samtalskväll om hur vi kan förstå historieskrivningens roll i kriget i Ukraina med historikerna Klas-Göran Karlsson och Per Anders Rudling samt Barbara Törnquist-Plewa...

  Förintelsens minnesdag 2022

  Förintelsen / Föreläsning/Samtal

  På Förintelsens minnesdag den 27 januari hedrar vi genom en minnesceremoni offren för Förintelsen och minns de som stod upp för människovärdet. En dag för alla som vill uttrycka ...

  Seminarium: Utopins pris och ideologins betydelse

  Förintelsen / Föreläsning/Samtal

  Ett seminarium med historikern Johann Chapoutot, om hur ideologier formar samhällen och och historiska skeenden. Chapoutots har forskat om nazisternas utopiska ideologi före och ...

  Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

  Antisemitism / Föreläsning/Samtal

  Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, sam...

  Seminarium: Historisk rättvisa

  Föreläsning/Samtal

  Vilka är de bärande tankarna bakom historisk rättvisa? Kan historisk rättvisa uppnås, och i så fall hur? Efter andra världskrigets slut har regeringar i många länder initierat ol...

  Minnen och föremål - Tre berättelser från Förintelsen

  Förintelsen / Föreläsning/Samtal

  Samtalskväll inspelad den 29 september 2021. Till Forum för levande historia kommer nu en strid ström av föremål från personer som överlevt Förintelsen, eller vars anhöriga gjort...

  Seminarium om rapporten Antisemitism i Sverige

  Antisemitism / Föreläsning/Samtal

  Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. En lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden. Det visar en ny kartläggning från Forum för leva...

  Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

  Antiziganism / Föreläsning/Samtal

  Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?Den 12 maj 2021 arr...

Sidor