Till innehåll

Jauzskaja-sjukhuset – en hemlig begravningsplats

På sjukhusets gård begravde säkerhetstjänsten i hemlighet ungefär tusen avrättade personer under åren 1921–1926.

Den här sidan ingår i faktamaterialet Brottsplats Moskva, som berättar om platser i Moskva som är kopplade till terrorn och förtrycket i Sovjetunionen.

En äldre pampig gul byggnad med vita pelare som dekorerar fasaden.

Jauzskajasjukhuset. Foto: Ann Wikström.

En av de platser i Moskva där man vet att sovjetterrorns offer ligger begravda är Jauzskaja-sjukhuset. På sjukhusets gård begravde säkerhetstjänsten i hemlighet ungefär tusen avrättade personer under åren 1921–1926.

Det finns de som hävdar att man även arkebuserade människor på sjukhusgården, men andra menar att man bara fraktade hit de avrättades kroppar, kanske från det koncentrationsläger man inrättat i det närliggande Ivanovskijklostret.

Jauzskaja-sjukhuset används fortfarande som sjukhus, men heter numera officiellt sjukhus № 23. Det är inrymt i ett nyklassicistiskt palats byggt vid sekelskiftet 1700–1800, på en höjd vid floden Jauzas mynning. Redan i slutet av 1800-talet köptes hela egendomen av staden Moskva som här inrättade ett sjukhus.

Efter bolsjevikernas maktövertagande döptes Jauzskaja-sjukhuset om till Medsantryd (namnet på fackföreningen för sjukvårdspersonal), ett namn som man fortfarande kan läsa ovanför kolonnerna på huvudbyggnaden. Sjukhuset var under 1920-talet underställt säkerhetstjänsten och användes som tjänstesjukhus för dess personal. Samtidigt begravde man av okänd anledning på sin egen sjukhusgård hundratals av de personer man avrättat.

Om man går in innanför grindarna till sjukhusområdet och sedan till vänster i parken hittar man en enkel minnessten över de offer som ligger begravda på sjukhusets gård. På stenen sitter en metallplatta med inskriften: Minnesmärke över de hundratals offer för den politiska repressionen som arkebuserades 1921–26 och i hemlighet begravdes på gården till sjukhus nr 23 (Jauzskaja), och där kan man också läsa namnen på ett hundratal av de tusen offren.

En stor sten ovanpå vilken det sitter en metallplatta.

Minnessten över de offer som ligger begravda på sjukhusets gård. Foto: Ann Wikström.

Adress

Jauzskaja ulitsa 11 (Яузская улица 11)

Metro: Kitaj-gorod (Китай-город)

Sidan uppdaterades senast 2023-06-09.

Relaterat

  Hitta undervisningsmaterial om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Forskningsöversikt: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

   En kartläggning från 2008 av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

    Vittnesmål från kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

    I Forum play hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från kommunistiska regimer.