Till innehåll

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

”Glöm aldrig din historia!” Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter. Men vilken historia är det som är “min” och hur förhåller sig den till andras? Läs kroaternas, bosniakernas och serbernas egna historieberättelser.

Bilden visar en sönderskjuten vägg.

Foto: Adam Haglund

Glöm aldrig din historia!

”Glöm aldrig din historia!” Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter. Men vilken historia är det som är “min” och hur förhåller sig den till andras? Läs kroaternas, bosniakernas och serbernas egna historieberättelser. 

Den här sidan vill visa hur människor som lever i samma område i samma tid kan uppfatta sin historia på väldigt skilda sätt beroende på vilken grupp de identifierar sig med. Exemplet hämtas från den dåvarande jugoslaviska republiken Bosnien-Hercegovina, under tiden fram till Jugoslavienkrigen under 1990-talet.

Det ska poängteras att de historieberättelser som presenteras nedan inte är försök att komma åt en “objektiv” historia. Snarare är det en ansats att sammanfatta och lyfta fram olika konkurrerande historieberättelser som var rådande under den aktuella perioden. Strävan är alltså inte att beskriva historiska händelser så korrekt som möjligt i förhållande till det som verkligen hände. Strävan är i stället att beskriva historiska händelser så korrekt som möjligt i förhållande till hur människor upplevde dem.

Nedan hittar du ett omfattande textmaterial. Här finns alla texter som en PDF för dig som vill skriva ut texterna (öppnas i nytt fönster)

  Jugoslavien – En bakgrund

  Vad var det som egentligen hände tiden innan det första Jugoslavienkriget bröt ut i Slovenien 1991? På den här sidan kan du läsa om tiden innan kriget.

  Tre nationaliteter – tre historieberättelser

  Om du har läst bakgrundsdelen här ovanför om Jugoslavien har du tagit del av en text som strävar efter att ge en objektiv skildring av ett område och dess historia. I den här delen får du i stället höra de subjektiva berättelserna, historier med utgångspunkt i fiktiva personer som berättar hur de upplever sitt folks historia. Berättelserna kan sägas utgöra en sammansmältning av varje grupps nationalistiska historiska självuppfattning, där ovedersägliga fakta blandas med mer subjektiva tolkningar och föreställningar. Men innan du tar del av dessa berättelser bör du först läsa detta.

  Tre olika berättelser

  Tre fiktiva personberättelser som syftar till att visa olika gruppers olika perspektiv på historien.

   Kroaternas berättelse

   ”Där serber bor är Serbien”

    Serbernas berättelse

    En tusenårig strävan mot självständighet.

     Bosnienmuslimernas berättelse

     Bosnien-Hercegovina i första rummet.

     Relaterat

      Folkmordet i Srebrenica 

      Här hittar du fakta om kriget i det forna Jugoslavien, och om hur nationalism i extrema former kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning.

       Folkmordskonventionen: En historisk introduktion

       Företeelsen folkmord går långt tillbaka i mänsklighetens historia. Redan i Gamla testamentet nämns vad vi idag skulle kalla etnisk rensning. Här kan du läsa om vägen fram till den folkmordskonvention vi har idag.

        Källkritik, historiebruk & rasism

        Ett interaktivt undervisningsmaterial där dina elever får öva förmågorna källkritik och historiebruk.