Tvångstjänstgöring och slavarbete

En majoritet av alla arbetsföra judiska och många romska män tvångskommenderades till arbetsläger eftersom de kategoriserades som ”opålitliga” från ett nationellt perspektiv. Stegvis försämrades förhållandena i arbetslägren och övergick till att bli rent slavarbete. Många placerades för tjänstgöring vid fronten och omkom eller dödades, även av ungerska soldater. Totalt beräknas cirka 42 000 judiska och ett par tusen romska män ha dödats i den här typen av tvångstjänstgöring.

 

Texterna om Folkmordspolitik i Ungern är skrivna av fil.dr. Anders Blomqvist och senast uppdaterade 27 augusti 2015

Källor och litteratur

Bársony, János and Ágnes Daróczi (eds), Pharrajimos: The Fate of the Roma During the Holocaust, New York 2008.

Braham, Randolph, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000.

Vági, Zoltán, László Csősz och Gábor Kádár, The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide, Lanham 2013.

Vidare läsning och fördjupning

För vidare läsning och fördjupning se exempelvis:

Blomqvist, Anders E. B., Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944, avh., Stockholm 2014, se e-bok (su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf)

Palosuo, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945, avh., Uppsala 2008, se e-bok: urn:nbn:se:uu:diva-8482