Inledande folkmord

Runt 18 000 judar som inte kunde bevisa att de hade rätt till ungerskt medborgarskap tvångsdeporterades i augusti 1941 på initiativ av ungerska ledare till Kamyanets-Podilsky, i dagens Ukraina. Där massavrättades de av tyska SS-styrkor. Det var den första femsiffriga massavrättningen under Förintelsen. Den ungerska militärpolisen dödade också cirka 4 000 människor i en massaker i Újvidék (Novi Sad) under månadsskiftet januari/februari 1942, varav cirka 1 000 judar. Det innebär att den ungerska regeringen bar ansvaret för folkmordet på runt 63 000 judar och ett ännu okänt antal romer under perioden augusti 1941 till mars 1944.

 

Texterna om Folkmordspolitik i Ungern är skrivna av fil.dr. Anders Blomqvist och senast uppdaterade 27 augusti 2015

Källor och litteratur

Bársony, János and Ágnes Daróczi (eds), Pharrajimos: The Fate of the Roma During the Holocaust, New York 2008.

Braham, Randolph, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000.

Vági, Zoltán, László Csősz och Gábor Kádár, The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide, Lanham 2013.

Vidare läsning och fördjupning

För vidare läsning och fördjupning se exempelvis:

Blomqvist, Anders E. B., Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944, avh., Stockholm 2014, se e-bok (su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf)

Palosuo, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945, avh., Uppsala 2008, se e-bok: urn:nbn:se:uu:diva-8482