Samtalsserie: Hur mår demokratin?

Hur kan vi förstå demokratin i dag med hjälp av lärdomar från historien? Vilka utmaningar och möjligheter finns? I en tid då demokratin sätts på prov både i Sverige och i omvärlden bjuder vi in till samtal för att bättre förstå hur det egentligen står till med demokratin i dag.

Varje tillfälle erbjuder fördjupande och utforskande samtal utifrån olika synvinklar och perspektiv. Alltid onsdagar kl. 17.30-18.30. Alltid fri entré. Mer info och anmälan under varje evenemang. 
 

13/2: Hur mår demokratin?

Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige i dag. Läs mer.
 

13/3: När vi ställs mot dom

Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”. Läs mer.
 

24/4: När samtalen tystnar

Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Läs mer.
 

8/5: När förtroendet brister

Hur påverkas demokratins motståndskraft av tilliten i samhället? Ett samtal om hur det ser ut med delaktigheten och samhällsengagemanget i dag. Läs mer.