Samtalsserie: Hur mår demokratin?

Hur kan vi förstå demokratin i dag med hjälp av lärdomar från historien? Vilka utmaningar och möjligheter finns? I en tid då demokratin sätts på prov både i Sverige och i omvärlden bjuder vi in till samtal för att bättre förstå hur det egentligen står till med demokratin i dag.

Alla panelsamtal nedan filmades och går att se i efterhand. 

Hur mår demokratin?

Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige i dag. Läs mer.
 

När vi ställs mot dom

Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”. Läs mer.
 

När samtalen tystnar

Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Läs mer.
 

När förtroendet brister

Hur påverkas demokratins motståndskraft av tilliten i samhället? Ett samtal om hur det ser ut med delaktigheten och samhällsengagemanget i dag. Läs mer.