Samtalsfrågor till avsnittet med Maria Johansson

Gör övningen så här:

  • Lyssna på podden med historiedidaktikern Maria Johansson för att få djupare insikter om det eurocentriska perspektivet i mötet med flyktingar och migranter.
  • Diskutera utifrån samtalsfrågorna.

Samtalsfrågor:

  • Maria Johansson pratar om eurocentriskt perspektiv på historien som hindrar oss att se andra människors berättelser och som försvårar mötet med andra. Vilka risker finns det i den offentliga verksamheten att vi utgår från oss själva och inte ser, eller förmår oss att se, andras perspektiv och berättelser?
  • Enligt Maria Johansson att migrationen är ett normaltillstånd i världen. Varför framställs då migrationen som en onormal situation?
  • Varför är det så lätt att utesluta andra perspektiv när vi beskriver historia och nutid? Vad behöver vi lära oss?
  • En viktig poäng som Maria Johansson gör är att inkludera andras perspektiv i själva ramberättelsen och inte som ett tillägg (black month, mångkulturella veckan osv.) När man fokuserar på en grupps berättelse som en parentes från ramberättelsen får vi svårigheter med att se helheten. Vi utgår fortfarande från oss. På vilket sätt kan allt det vi gör integrera andra perspektiv än maktens i våra beslut och handlingar? Hur kan vi hjälpa varandra att se djupare och byta till mera inkluderande perspektiv?

Tillbaka till poddavsnittet