Islamofobi

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Termen har bara använts i ett tiotal år men negativa attityder till islam har gamla rötter. Redan på 600-talet sågs muslimska dynastier som ett hot mot Europa. Senare kom muslimer att betraktas som underlägsna och annorlunda jämfört med icke-muslimer. I dagens Europa betraktas muslimer ofta som en homogen grupp oavsett sin individuella syn på kultur och religion. Negativa idéer om hur muslimer tänker och uppför sig leder till diskriminering och trakasserier.

Länkar till material om Islamofobi


Se mer material i materialbanken