Prata rasism

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde?

Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. 

Här har vi samlat massor av kunskap. Läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.

Aktuellt

Podden Prata rasism: Följ med i fem samtal om vad offentlig sektor kan göra i arbetet mot rasism

Webbfortbildning: Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. För offentligt anställda.

Inspelat frukostseminarium: Vad kan historien lära oss om dagens afrofobi?

Webbfortbildning: Att motverka rasism i förskolan och skolan. En onlinekurs för personal i skolan.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

 

 

Prata rasism i skolan

Hur kan skolan förebygga och motverka rasism? Här finns material för elever och lärare.

Prata rasism i skolan

Prata rasism på jobbet

Hur kan du förebygga och motverka rasism i din yrkesroll? Här finns utbildningar och diskussionsunderlag.

Prata rasism på jobbet