Prata rasism

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde?

Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. 

Här har vi samlat massor av kunskap. Läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.

Aktuellt

Nya avsnitt av podden Prata rasism: I fem nya avsnitt tittar vi närmare på vad offentlig sektor kan göra i arbetet mot rasism

Inspelat frukostseminarium från 25 augusti: Vad kan historien lära oss om dagens afrofobi?

Kunskapsdag om rasism 30 september. För offentliganställda.

Distanskurs: Att undervisa om rasism. För lärare i samhällskunskap och/eller historia.
Webbfortbildning: Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. För offentliganställda.

Webbkurs: Att motverka rasism i förskolan och skolan. För personal i skolan.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

 

 

Prata rasism i skolan

Hur kan skolan förebygga och motverka rasism? Här finns material för elever och lärare.

Prata rasism i skolan

Prata rasism på jobbet

Hur kan du förebygga och motverka rasism i din yrkesroll? Här finns utbildningar och diskussionsunderlag.

Prata rasism på jobbet