Prata rasism

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde?

Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. Läs mer om våra regeringsuppdrag om rasism.

Här har vi samlat massor av kunskap. Läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.

Aktuellt

Prata rasism - ett magasin från Forum för levande historia

Rapport: Med egna ögon-svenska vardagsförståelser av rasism

Digitalt material om antisemitism

 

Prata rasism i skolan

Hur kan skolan förebygga och motverka rasism? Här finns material för elever och lärare.

Prata rasism i skolan

Prata rasism på jobbet

Hur kan du förebygga och motverka rasism i din yrkesroll? Här finns utbildningar och diskussionsunderlag.

Prata rasism på jobbet