Prata rasism

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde?

Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. 

Här har vi samlat massor av kunskap. Läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.

Aktuellt

Statens arbete mot rasism, homo, bi-, och transfobi 2020 - redovisning av uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Podden Prata rasism: Följ med i fem samtal om vad offentlig sektor kan göra i arbetet mot rasism.

Webbfortbildning: Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. För offentligt anställda.

Inspelat frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och i dag.

Webbfortbildning: Att motverka rasism i förskolan och skolan. En onlinekurs för personal i skolan.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

 

 

Prata rasism i skolan

Hur kan skolan förebygga och motverka rasism? Här finns material för elever och lärare.

Prata rasism i skolan

Prata rasism på jobbet

Hur kan du förebygga och motverka rasism i din yrkesroll? Här finns utbildningar och diskussionsunderlag.

Prata rasism på jobbet