Film 6 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Se filmen.
  • Samtala om hot som människor får stå ut med i dagens Sverige. Hot kan komma i form av samtal, brev, mail eller i sociala medier.

Samtalsfrågor:

  • Varför blir människor hotade?
  • I detta fall kom hoten på grund av etnicitet och religion. Vilka andra får motta hot idag i Sverige? Varför? Från vilka håll kommer hoten idag?
  • I filmen får familjen hot genom klistermärke på brevlådan. De är judar. Dottern i familjen har fått utstå hat i skolan. Hur drabbar hoten familjens liv?
  • Filmen slutar med att fadern säger att de är nog han själv som överreagerar. Många som hotas idag får hantera situationen själv. Bevisläget är svagt. Polisen saknar resurser att följa upp. Den ångest som hoten medför drabbar enskilda personer och familjer. Hur kan vi stötta människor som blir hotade så att de slipper bära allt själva?