Film 5 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Se filmen.
  • Samtala efteråt om synintryck och tolkningar som leder till stereotypa uppfattningar och förväntningar.

Samtalsfrågor:

  • Apotekaren vill inte vara elak utan vill tillmötesgå kunden. Men det blir fel i alla fall. Hon styrs av det yttre som leder till den förklarande tankepausen hos kunden. Inte nu igen! Det är som om kunden skulle vilja förklara allt, men accepterar i verkligheten beteendet. Hur skulle apotekaren gjort i stället?
  • Filmen tar upp situationer där utseendet leder till felaktiga slutsatser om en människa. Om ni vill kan ni berätta två och två om situationer där ni själva har dragit felaktiga slutsatser om människor baserat på det yttre. Hur vanligt tror ni att detta är?
  • Ibland får vi höra att människor som utsätts för fördomar, rasism och diskriminering skulle vara överkänsliga och lättkränkta. Kan det vara så att det är det motsatta som gäller, att de istället är mycket tålmodiga, överseende och inte vill ta strid? Samtala om och ge exempel på situationer där vi riskerar att utpeka människor. Hur kan vi motverka att vi hamnar i situationer där vi signalerar att du inte är en av oss?