Film 4 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Se filmen.
  • Samtala efteråt om synintryck och tolkningar som leder till stereotypa uppfattningar och förväntningar och i detta fall till diskriminering.

Samtalsfrågor:

  • Under telefonsamtalet och bokningen fanns det inga problem. Problemen uppstod hos receptionen. Varför uppstod situationen? Varför ville de inte kolla bokningsnumret?
  • Direkt diskriminering kan definieras som ”olika behandling av lika fall”. Alla är hotellgäster, ”lika” men de behandlas olika på grund av grupptillhörighet. Gruppen blir tydligt missgynnad i en jämförbar situation med andra. Vi kan misstänka diskriminering. Det finns inget problem med datasystemet eftersom andra får sina rum utan problem. Vilket ansvar får hotelledningen efter detta? Vad bör de göra?
  • Hur kommer det sig att hotet om offentlighet får receptionisterna att ändra sig? Varför blir de rädda?
  • Om människor från vissa utsatta grupper ständigt får möta denna typ av bemötande och direkt diskriminering kommer det med all säkerhet leda till misstänksamhet och oro. Några vill lämna hotellet, andra vill kämpa för sina rättigheter trots allt. Hur skulle du agera om du vägrades tillträde på grund av din etnicitet eller ditt ursprung? 
  • Detta är ett exempel på ”varje dags rasism”, något som pågår och drabbar människor och utsätter dem för diskriminering och missgynnande. Ge exempel på andra situationer där människor blir ofta drabbade av fördomar, rasism och diskriminering.