Film 3 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Se filmen.
  • Samtala efteråt om synintryck och tolkningar som leder till stereotypa uppfattningar och förväntningar.

Samtalsfrågor:

  • Vilken typ av kompetens och roller tillskrivs många med trolig invandrarbakgrund? Vad hoppas rekryterarna på?
  • Vad blir de besvikna på i början av intervjun? Varför? Vad hade de förväntat sig?
  • Varför blir de så glada över att journalisten till slut säger sig vara intresserad av integrationsfrågor? Helt plötsligt försvinner tvekan. Varför?
  • Vad menas med att ”han känns väldigt svensk”?
  • Vilken typ av omedvetna fördomar kommer fram i filmen?