Film 2 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Se filmen.
  • Samtala efteråt om synintryck och tolkningar som leder till stereotypa uppfattningar och förväntningar.

Samtalsfrågor: 

  • Hur känner sig mamman när hon hör de ”positiva” kommentarerna om vackra barn? Varför reagerar hon?
  • N- och M-orden är de vitas beskrivningar av svarta ur olika koloniala situationer och perspektiv. De användes nedsättande. "Mulatt", till exempel. kommer från mulåsna. Den vite representeras av hästen och svarte av åsnan, avkomman blir mula som kan användas som grovarbetare men som inte kan reproducera sig. Mamman tar väldigt illa vid sig. Varför använder vi oss av nedsättande beskrivningar av människor? Varför blir många upprörda för att andra tycker att de inte skall använda sig av dem?
  • Väninnorna säger att de inte menar något illa. Mer att det var något positivt. Pappan som kommer in vill inte ta strid och tycker att situationen börjar bli jobbig. Att bryta mot stereotypa normer kan vara besvärande. Vi kanske låter bli av hänsyn? Hur kan man på bästa sätt samtala om detta så vi lär oss att inte fokusera på hudfärg eller göra värderingar av människor baserat på utseende?
  • Estetik är en del av rasismens syn på människor. De som ansågs fulast hade lägst människovärde. De som ansågs vara vackra fick fördelar. I filmen utgår väninnan väldigt mycket från estetik. Hon vill själv få vackra barn i framtiden. Varför är utseendet så viktigt?
  • Rasialism handlar om att använda det yttre för att beskriva det inre hos människor. Rasialism behöver inte alltid vara negativ, precis som i filmen. Här hyllar väninnan skönheten. Rasialism är dock en förutsättning för rasism, att tillskriva egenskaper baserat på hudfärg eller blodsband. Varför är det så lätt att beskriva ”de andra” utifrån hur de ser ut, eller från vilket land de kommer ifrån?