Diskussionsmaterial om rasism för arbetsplatser

Här har vi samlat diskussionsmaterial om rasism att använda på arbetsplatser. Situationerna som tas upp i flera av materialen bygger på verkliga händelser.