Prata rasism på jobbet

Många människor har i sin yrkesroll kontakt med allmänheten och ställs ibland inför situationer då ett genomtänkt bemötande behövs för att förebygga och motverka rasism. Genom fortbildning, reflektion och att prata om rasism kan den förmågan stärkas. Här har vi samlat material och fortbildningar som är framtagna för att stödja dig i din yrkesroll.

  • Se en av våra filmer som väcker frågor om rasism

    Titta på fler filmer baserade på verkliga händelser.