Prata rasism i skolan

Du som jobbar i skolan ställs ibland inför situationer då du kan bidra till att förebygga och motverka rasism. Genom fortbildning, reflektion och att prata om rasism kan den förmågan stärkas. Här har vi samlat klassrumsmaterial och annat som kan stödja dig i din roll i skolan.  

  • Webbaserat klassrumsmaterial om källkritik, historiebruk och rasism

    Här hittar du klassrumsmaterialet.

  • Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism