Källförteckning för texterna om Afrofobi

Afrofobins historia

Beckles, H.M. (2013). Britain’s Black Debt: Reparations for Caribbean Slavery and Native Genocide. Jamaica, Barbados, Trinidad and Tobago: University of the West Indies Press

Eze, E.C. (red) (1997). Race and the Enlightenment: A Reader. Malden, Oxford; Victoria: Blackwell Publishing

Hochschild, A. (1999). King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa. Boston and New York: Houghton Mifflin Company

Inikori, J.E. (2002). Africans and the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade and Development. Cambridge England and New York: Cambridge University Press

Inikori, J. E. and Engerman, S.L. (1992). The Atlantic slave trade effects on economies, societies, and peoples in Africa, the Americas, and Europe. Durham: Duke University Press

McCarthy, T. (2009). Race, Empire and the Idea of Human Development. Cambridge,New York, Melbourne: Cambridge University Press

McEachrane, M. (red) (2014). Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe. New York and London: Routledge

McEachrane, M. och Faye, L. (reds) (2001). Sverige och de Andra: Postkoloniala perspektiv. Stockholm: Natur och Kutur

Naum, M. and Nordin, J.M. (reds) (2013). Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena. New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer

 

Introduktion till afrofobi & definition av afrofobi

Adeniji, Anna. 2010. ”’Jag har aldrig sett dig som svart’: Anna Adeniji läser Sara Ahmed”. Tidskrift för genusvetenskap 4 (1–2):83–87.

Adeniji, Anna. 2014. ”Searching for words: Becoming mixed race, black and Swedish”. I Michael McEachrane (red.), Afro-Nordic landscapes: Equality and race in Northern Europe, 149–61. New York & London: Routledge.

Al-Zubaidi, Yamam. 2012. Statistikens roll i arbetet mot diskriminering – en fråga om strategi och trovärdighet. Rapport 5:2012. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen.

Aspling, Fredrik & Carina Djärv. 2012. Hatbrott 2011. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. Rapport 2012:7. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Anyuru, Johannes. 2012b. ”För vita svenskar är rasisten alltid någon annan”. SVT Debatt 2012-12-10: http://debatt.svt.se/2012/12/10/for-vita-svenskar-ar-rasisten-alltid-nagon-annan

Carlson, Laura. 2011/12. ”Critical race theory in a Swedish context”. Juridisk tidskrift 1 (23):21–49.

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. 2008. Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Stockholm: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

de los Reyes, Paulina & Diana Mulinari. 2005. Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber.

Diskrimineringsombudsmannen. 2012b. Årsredovisning 2011. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen

English International Association. 2010. Rapport för projektet Den afrikanska diasporan i Sverige. Malmö: Notis & Wadajir.

Essed, Philomena. 1991. Understanding everyday racism. An interdisciplinary theory. Newbury Park: Sage.

Essed, Philomena. 2005. ”Vardagsrasism”. I Paulina de los Reyes & Masoud Kamali (red.), Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, 71–94. SOU 2005:41. Stockholm: Fritze.

Europakommissionen mot rasism och intolerans. 2012. ECRI-rapport om Sverige (fjärde övervakningsomgången). Strasbourg: Europakommissionen mot rasism och intolerans.

European Network against Racism. 2012. Black Europeans and people of African descent in Europe. ENAR fact sheet. Bryssel: European Network against Racism.

European Union Agency for Fundamental Rights. 2009. EU-MIDIS. European Union minorities and discrimination survey. Main results report. Wien: European Union Agency for Fundamental Rights.

Svenska FN-förbundet. 2013. Alternative report to Sweden’s 19th, 20th and 21st periodical reports to the Committee on the International Convention on Racial Discrimination. Stockholm: Svenska fn-förbundet.

Gärding, Cecilia (red.). 2009. Afrosvensk i det nya Sverige. Malmö: Notis.

Gärding, Margaret. 2010. ”Stenen på Mälarhöjden”. Invandrare & minoriteter 37 (3):24–25.

Habel, Ylva. 2008a. ”Whiteness Swedish style”. Slut 2:41–51.

Habel, Ylva, Jallow Momodou, Mekonnen Tesfahuney & Tobias Hübinette. 2011. “Granska dom mot svart skolpojke”. Svenska Dagbladet 2011-06-11.

Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales. 2012. ”Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning”. I Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (red.), Om ras och vithet i det samtida Sverige, 11–36. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Kalonaityté, Viktorija, Victoria Kawesa & Adiam Tedros. 2007. Att färgas av Sverige. Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Kalonaityté, Viktorija, Victoria Kawesa & Adiam Tedros. 2008. ”Svarta(s) strategier: Att hantera rasism och diskriminering som svart svensk”. Socialvetenskaplig tidskrift 3–4 (15):201–219.

Kamali, Masoud. 2006. Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning. Slutbetänkande av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. sou 2006:79. Stocholm: Fritze.

Kawesa, Victoria. 2009. ”Svart maskulinitet och utsattheten för rasistiska hatbrott”. I Kolade Stephens (red.), Afrikansksvenska röster. En antologi om afrikansksvenskars situation i och tankar om Sverige, 144-58. Malmö: Notis.

Kawesa, Victoria. 2010. Thematic study on racist and related hate crimes in the EU. The case of Sweden. Opublicerad rapport. Stockholm: Centrum mot rasism. Kawesa, Victoria. 2012. Racism and discriminatory practices in Sweden. ENAR shadow report. Bryssel: European Network against Racism.

Kawesa, Victoria, Viktorija Kalonaityté, Abdalla Gasimelseed & Åse Richard. 2011. Vart tog rättigheterna vägen? En kartläggning av upplevelser av diskriminering och rasism bland personer med somalisk bakgrund i Sverige. En sammanfattning. Stockholm: Centrum mot rasism.

Kubai, Anne. 2013. ”Being here and there: Migrant communities in Sweden and the conflicts in the Horn of Africa”. African and Black Diaspora: An International Journal 6 (2):174–88. 

Lappalainen, Paul. 2005. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Betänkande av Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. sou 2005:56. Stockholm: Fritze.

Mattsson, Katarina & Mekonnen Tesfahuney. 2002. ”Rasism i vardagen”. I Ingemar Lindberg & Magnus Dahlstedt (red.), Det slutna folkhemmet. Etniska klyftor och blågul självbild, 28–41. Stockholm: Agora.

McEachrane, Michael, Beth Maina Ahlberg, Madubuko Arthur Robinson Diakité, Claudette Carr, Fatima El-Tayeb, Tobias Hübinette, Momodou Jallow, Victoria Kawesa, Utz McKnight, Anders Neergaard, Shailja Patel, Kitimbwa Sabuni & Minna Salami. 2014. ”Racism is no joke: A Swedish Minister and a Hottentot Venus cake – An email conversation”. I Michael McEachrane (red.), Afro-Nordic landscapes: Equality and race in Northern Europé, 149–61. New York & London: Routledge.

Motsieloa, Viveca. 2003. ”Det måste vara någonting annat”. En studie om barns upplevelser av rasism i vardagen. Stockholm: Rädda barnen.

Mångkulturellt centrum, Afrofobi: En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige, 2014, [elektronisk] tillgänglig: http://mkc.botkyrka.se/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/Afrofobi-201... hämtdatum: 2016-03-12.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 2008. Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s särskilda arbete under åren 2006–2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. DO:s rapportserie 2008:3. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

Osman, Bilan. 2013. ”Sluta förneka att afrofobin lever här och nu”. SVT Debatt 2013-09-17: http://debatt.svt.se/2013/09/17/sluta-forneka-att-afrofobinlever-har-och-nu

Pripp, Oscar & Magnus Öhlander. 2008. Antirasismens gränser och fallet Nogger Black. Om bruket av rasismbegrepp i Sverige. Stockholm: Atlas. 

de los Reyes, Paulina & Diana Mulinari. 2005. Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber.

Robinson Diakité, Madubuko Arthur. 2005. ”African diasporans in Sweden. An unfinished history”. The Lundian Magazine June: http://www.thelundian.com/afroswedes.pdf

Robinson Diakité, Madubuko Arthur. 2009. ”Basic facts about the African diaspora”. I Kolade Stephens (red.), Afrikansksvenska röster. En antologi om afrikansksvenskars situation i och tankar om Sverige, 160–176. Malmö: Notis.

Rubin Dranger, Joanna. 2012. ”Den rasistiska ikonens logik”. Expressen 2012-10-30.

Sabuni, Kitimbwa. 2006. ”Låt oss tala om afrofobi”. Mana 2-3 (9) 2006:10–12.

Sabuni, Kitimbwa, Lena Sawyer, Inyang Eyoma & Mkyabela Sabuni. 2001.

Afrikaner och svensk arbetsmarknad. Spelar färgen roll? Stockholm: Afrosvenskarnas riksförbund.

Sawyer, Lena. 2006b. ”Makt, vithet och afrikansk dans”. I Kerstin Sandell & Diana Mulinari (red.), Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld, 175–99. Stockholm: Atlas.

Wigerfelt, Berit, Anders S. Wigerfelt & Jenny Kiiskinen. 2013. When colour matters: Racial hate crime and everyday violations in Sweden. Malmö högskola: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.