Afrofobi

Afrofobi är ett samlingsbegrepp för den rasism och diskriminering som drabbar afrikaner och människor av afrikansk härkomst. Afrosvenskar, det vill säga afrikaner och människor av afrikansk härkomst bosatta i Sverige – är en heterogen grupp på ca 180 000 individer. Det är gruppen afrosvenskar som har drivit frågan om att etablera begreppet afrofobi i Sverige, genom en pågående kamp för jämlikhet. Afrofobi är ett historiskt förvärvat förtryck som framförallt bygger på ojämlika maktförhållanden och rasbiologiska idéer om afrosvenskar och människor av afrikansk härkomst.  

 

Texten är skriven av Victoria Kawesa i mars 2016, doktorand vid Linköpings universitet.