Afrofobi

Afrofobi är ett samlingsbegrepp för rasism och diskriminering som drabbar afrikaner och människor av afrikansk härkomst. Afrosvenskar, alltså afrikaner och människor av afrikansk härkomst bosatta i Sverige, har drivit frågan om att etablera begreppet afrofobi i Sverige.