Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

”Glöm aldrig din historia!” Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter. Men vilken historia är det som är “min” och hur förhåller sig den till andras? Läs kroaternas, bosniakernas och serbernas egna historieberättelser. 

Den här delen vill visa hur människor som lever i samma område i samma tid kan uppfatta sin historia på väldigt skilda sätt beroende på vilken grupp de identifierar sig med. Exemplet hämtas från den dåvarande jugoslaviska republiken Bosnien-Hercegovina, under tiden fram till Jugoslavienkrigen under 1990-talet. Det ska poängteras att de historieberättelser som presenteras nedan inte är försök att komma åt en “objektiv” historia. Snarare är det en ansats att sammanfatta och lyfta fram olika konkurrerande historieberättelser som var rådande under den aktuella perioden. Strävan är alltså inte att beskriva historiska händelser så korrekt som möjligt i förhållande till det som verkligen hände. Strävan är i stället att beskriva historiska händelser så korrekt som möjligt i förhållande till hur människor upplevde dem.

Hela textsamlingen finns även samlad i nedan pdf.

Offer för historien?.pdf (öppnas i nytt fönster).

 

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.