Östtyskland

En följd av andra världskriget blev att Tyskland delades. De båda tyska staterna Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) och Östtyskland (DDR) fick två helt olika politiska system. Trots allt kunde öst-­ och västtyskarna ännu resa över gränsen.

Men i augusti 1961 hände något som skulle påverka Europa för lång tid framöver: östtyska soldater rullade ut taggtråd och byggde en mur mot Västberlin och sedan längs hela gränsen mot Västtyskland. Östtyskarna var inlåsta i sitt eget land. Östtyska familjer kunde inte längre besöka släktingar och vänner i Västtyskland. Många som ändå försökte ta sig över muren sköts till döds av de östtyska gränssoldaterna.

Berlinmuren, en del av den så kallade järnridån, kom att bli det mest påtagliga exemplet på den låsta konflikten mellan det kommunistiska Östeuropa och demokratierna i väst.

Först 1989 öppnades Berlinmuren. Utvecklingen gick sedan snabbt och 1990 upphörde DDR att existera.

Texten är skriven 2016 av Birgitta Almgren, professor emerita vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, Södertörns högskola.

Texten bygger på författarens tidigare böcker. Utförligare information och vidare källhänvisningar finns i följande titlar:
Birgitta Almgren (2009/2013): Inte bara Stasi … Relationer Sverige – DDR 1949-1990, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2011): Inte bara spioner: Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2016): Dröm och verklighet. Stellan Arvidson – kärleken, dikten, politiken, Carlsson Bokförlag