Heteronormen

I många sammanhang tas det mer eller mindre för givet att äktenskap, kärlek, sex och barnafödande är förbehållet man och kvinna och att den optimala samlevnadsformen är en kärnfamilj.

Det finns också starka föreställningar om hur man ska vara som man respektive kvinna. Detta omtalas ibland med ett annat ord: heteronormen.

Vad är heteronormen?

En norm kan beskrivas som ett sätt som vi förväntas leva efter, heteronormen slår fast att heterosexualitet är det normala.

En viss andel av befolkningen dras sexuellt och skapar romantiska relationer till personer av sitt eget kön (homosexualitet) eller kan tänka sig båda könen (bisexualitet). Så har det förmodligen alltid varit, även om homosexualitet har varit och fortfarande är förbjudet i många länder.

Människors sexualitet kan se ut på många sätt, liksom vilken typ av familjeband vi skapar. Ändå förutsätts det att vi lever efter normen: man och kvinna får barn tillsammans och bildar familj.

Heteronormativietet är inte homofobi

Att vara heteronormativ är inte samma sak som att vara homofob: alltså ha en negativ uppfattning om homosexualitet. Det betyder bara att vi är styrda av föreställningar som präglar hela samhället och som vi kanske inte alltid är medvetna om.

Genom att försöka göra oss medvetna om dessa osynliga mönster kan vi bli uppmärksamma på olika människors olika behov och förutsättningar och skapa bättre möjligheter för att alla bli synliga och få ett gott liv.

Text av Anna-Lena Lodenius, journalist (2013)