Homo-, bi-, transfobi

Genom historien har homosexuella, bisexuella och transpersoner utsatts för diskriminering och förföljelse. Under andra världskriget fängslades tiotusentals homosexuella i nazisternas koncentrationsläger. I dag kallas negativa attityder mot homo- och bisexuella för homofobi, ett begrepp som började användas på 1970-talet när kampen för lika rättigheter tog fart. Motsvarande attityder mot transpersoner går under benämningen transfobi. Detta begrepp syftar till en negativ uppfattning eller värdering av transpersoner som en följd av att dessa personer har ett könsuttryck som är normbrytande.

Transfobin och homofobin har flera överlappande karaktärsdrag. I dag ökar antalet hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner i Europa och gärningsmännen har ofta har kopplingar till rasistiska organisationer. I ytterst få länder har HBT-personer samma fri- och rättigheter som befolkningen i stort

Länkar till material om Homo-, bi-, transfobi


Se mer material i materialbanken

Filmer om Homo-, bi-, transfobi

Hbtq, normer & makt - (teckenspråkstolkad)

Se mer film i filmrummet