Varför behöver vi jobba med vittnesmål från Förintelsens överlevande?

  • för att möjliggöra en bättre förståelse för den tid och för de händelser som vittnesmålen skildrar
  • för att möjliggöra reflektion kring demokrati, mänskliga rättigheter och människors lika värde
  • för att öka kunskapen om brott mot mänskligheten   
  • för att fördjupa kunskapen om antisemitism och andra former av intolerans, dess orsaker, yttringar och effekter
  • för att öka kunskapen om det demokratiska systemets nödvändighet för möjligheten att bygga ett samhälle baserat på respekt för mänskliga rättigheter
  • för att öka medvetenheten om ett samhälles normer och normförskjutningar, samt för en ökad förståelse för hur normer skapas
  • för att ge elever en stärkt handlingsberedskap inför framtida ideologier som baseras på intolerans och icke-demokratiska värden