Rapporter

Vilka uppfattningar har svenskar om Förintelsen? Hur fungerar svenska skolelevers studieresor till Förintelsens minnesplatser? Och vilka erfarenheter har svenska lärare av att undervisa om Förintelsen? I rapporterna nedan analyseras frågorna.