Sverige och Förintelsen

Vad visste vi i Sverige egentligen om nazisternas förintelsepolitik? Än idag diskuteras det vilket ansvar Sverige tog eller borde ha tagit. 

För att öka kunskaperna om ett ännu omtvistat och oavslutat kapitel av vår historia har vi samlat fakta, utställningar, undervisningsmaterial, lärarhandledningar rapporter och fördjupande texter om Sveriges relation till Förintelsen. På de här sidorna lyfter vi fram hur olika aktörer agerade och vilka konsekvenser det fick.