”Nu kan jag beskriva det på ett helt annat sätt”

Auschwitz, Belzec, Lodz. Namn och siffror i historieböckernas kapitel om Förintelsen, men svåra att förstå vidden av. Just därför är det bra att få vara på de här platserna, menar Jeanette Kerttu som var en av deltagarna på en hågkomstresa till romska minnesplatser i Polen.

– När man kommer till minnesplatserna förstår man vad som har hänt, vilken stor olycka det var för varje individ, säger Jeanette Kerttu, en av lärarna som var med på en hågkomstresa i Polen tidigare i höstas.

I Polen gick resan gick till avrättningsplatser och förintelseläger – till minnesplatser belägna vid polska städer och byar, eller som i Chelmno intill en kyrka, där människor fick sitta och vänta innan de leddes vidare in i gasvagnarna som sedan körde till väntande massgravar några kilometer bort.

– Nu kan jag beskriva det på ett helt annat sätt. I stället för att börja med den stora bilden kan jag börja i det lilla, låta eleverna förstå värdet i de här människornas liv på flera plan, låta dem komma närmare. Jag tror att man måste vända på det, genom att börja med en känsla och sedan gå till helhetsbilden.

Hon hoppas på att skapa ingångar hos eleverna, ett engagemang – och först därefter börja jobba med värderingar, hjälpa dem att förstå hur allvarligt det här var. Siffror och antal blir bara tomma ord annars.

– Jag har varit där och sett hur litet det var, när utrymmet var en knapp meter. Jag tänkte, hur och var skulle jag stå? Skulle jag orka så länge, när skulle jag släppa taget?

Jeanette Kerttu är engagerad, mycket engagerad. Hon har varit lärare i 20 år. Men hon har också romsk bakgrund, hennes föräldrar är romer, det förstärker engagemanget. För henne har det alltid varit viktigt att förmedla historien om Förintelsen, att upplysa och skapa förståelse och kunskap.

– Den här resan har fördjupat min kunskap. Jag har diskuterat och reflekterat med andra lärare på resan. Min lärarroll och mitt eget arv, de rör sig sida vid sida, och jag använder båda perspektiven.

Kvinna med långt mörkt hår tittar in i kameran med stolt blick.
Jeanette Kerttu är gymnasielärare på en skola i Sundsvall. Hon var en av deltagarna på hågkomstresan i september 2022 som hade särskilt fokus på romska minnesplatser i Polen.
Foto: Privat

Publicerad: 19 december 2022

Läs också: