Lämna in minnen från Förintelsen

Är du överlevande, släkting eller vän till överlevande eller bär på en berättelse om Förintelsen med svensk koppling som du vill dela med dig av? Genom att göra det kan du hjälpa nu levande och kommande generationer att lära av historien. 

Kontakta oss företrädesvis genom denna sidas formulär eller genom att maila till minnen@levandehistoria.se

Observera att denna insamling inte omfattar föremål och dokument som redan lämnats till annan institution eller museum. En inventering av tidigare insamlat material kommer att genomföras i ett senare skede.

Insamlat material kommer att införlivas i samlingarna vid det blivande Sveriges museum om Förintelsen.