För lärare

Att undervisa om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket mer. I samband med Förintelsens minnesdag 27 januari erbjuder vi en utskrivbara miniutställningar och material att använda i klassrummet. Nedan finns exemel på hur du kan arbeta i klassrummet med motstånd som tema.

Motstånd

Miniutställningen ”Motstånd” handlar om om enskilda personer som stod emot, som valde att gå mot strömmen och ta kampen mot den nazityska terrorn. Låt dina elever sätta upp den i klassrummet och förjupa sig om människorna som gjorde motstånd.

Till miniutställningen Motstånd.

Dokumentärfilm: Mod att bry sig om

Den Oscarsnominerade dokumentärfilmen ”Mod att bry sig om” från 1985 tar upp vittnesmål från de som hjälpte och räddade förföljda judar undan Förintelsen, medan andra förblev passiva åskådare. 

Producent för filmen är Carol Rittner, professor inom studier och forskning om Förintelsen och andra folkmord. Hon har i sin forskning intresserat sig för personer som under andra världskriget visade civilkurage och hjälpte judar undan Förintelsen.

Till filmen finns även en nyinspelad intervju med Carol Rittner där hon sätter dokumentärfilmen i ett större historiskt sammanhang. 

Tips på upplägg:

  • Visa gärna filmen för dina elever. Nedan hittar du klassrumsövningar och diskussionsfrågor som passar att ta upp kopplat till filmen.

  • För att få mer bakgrundsinformation om Carol Rittner och hennes forskning kan du som lärare med fördel se intervjun innan du visar filmen för eleverna för att själv få en fördjupning kring ämnet. Intervjun går naturligtvis även att visa för dina elever.


Mer material och fördjupning på temat "Motstånd"

För högstadiet, gymnasiet och folkhögskolor:

Vittnesmål med klassrumsövningar: tema offer/förövare/åskådare/hjälpare.

Spelar roll: om åskådarens passivitet och ansvar.

Människorättskämpar: från världen direkt in i klassrummet.

För årskurs 4-6

Seriealbumet Sofia Z-4515.

Alla människor - om rättigheter och lika värde.