För lärare

Att undervisa om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket mer. I samband med Förintelsens minnesdag 27 januari erbjuder vi en utskrivbar miniutställning och material att använda i klassrummet.

Inför 2020 har vi producerat miniutställningen ”Jag kom ensam”, som handlar om de judiska flyktingbarn som kom till Sverige från Nazityskland under slutet av 1930-talet. 

Material för fördjupning kring temat för utställningen

Miniutställning: Jag kom ensam - Judiska flyktingbarn i Sverige

Antisemitism - då och nu. Ett informations- och undervisningsmaterial från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

Webbmaterial för åk 4-6: Alla människor - om rättigheter och allas lika värde

Seriealbum med övningar: Sofia Z 4515

Webbmaterial Vittnesmål, övning Åskådarens betydelse

Webbmaterial Vittnesmål, övning Antisemitism och anitiziganism

Läs också: