För lärare

Att undervisa om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket mer. I samband med Förintelsens minnesdag 27 januari erbjuder vi en utskrivbar miniutställning och material att använda i klassrummet.

Med exempel från historien och i dag belyser minnesdagsutställningen 2019 antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv, 

Miniutställning: Antisemitism - då och nu

Material för fördjupning kring temat för utställningen

Antisemitism - då och nu: ett material framtaget tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Nedan hittar du länkar till minnesdagsmaterial från tidigare år.

Läs också: