Demokratin och du

Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande fundament i en demokrati.
Men vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när vi ställs mot dom?
När känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig?

Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg.
Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet.

Historien skrivs nu. Du är en del av den. 

För skolan

För dig som arbetar i skolan erbjuder vi flera klassrumsmaterial som kan användas med elever från årskurs 7 till gymnasiet.

För skolan

För alla

Samtalskvällar, filmer som samtalsstartare och fördjupande faktamaterial är en del av det vi kan erbjuda alla som vill engagera sig i och veta mer om demokrati.

För alla
 
 

Aktuellt