Kommer snart för skolan: tema demokrati

Klassrumsmaterial: Det demokratiska samtalet

Ta ställning! Diskutera. Reflektera. Här får eleverna öva sig i att lyssna och samtala med varandra, genom olika dilemmafrågor kring delaktighet, tillit och yttrandefrihet. Utifrån ett samtida och dåtida perspektiv vill vi stärka elevernas kritiska tänkande och demokratiska samtalskompetens.

Klassrumsmaterialet finns tillgängligt från slutet av 2019 på vår webbplats. Det är helt digitalt och riktar sig till skolor och folkhögskolor.
 

Lärarfortbildningar: Demokratifrämjande arbete

Hur kan lärare bemöta konspirationsteorier, Förintelseförnekelse och ifrågasättande av mänskliga rättigheter? Med utgångspunkt i Förintelsens historia, källkritik och politisk retorik erbjuds fortbildningar om hur dagens hot mot demokratin kan hanteras i undervisningen.
 
Från hösten erbjuds fortbildningar för lärare på olika orter och senare även digitalt.
 

Workshop i utställningen Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med filmer, dilemmafrågor och VR-teknik vill vi utmana besökarna att reflektera och samtala med varandra. Från hösten visas utställningen i Stockholm och går därefter på turné i landet. Till utställningen har vi utvecklat en workshop för elever i högstadiet och gymnasiet. Läs mer.
 

Portabel miniutställning

I början av maj kommer det att finnas en portabel miniutställning om demokrati. Håll utkik efter mer information.
 

Dembra: Hela skolan bygger demokrati

Dembra står för demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder. Det innebär en ”hela skolan-ansats” med kompetensutveckling för lärare, skolledare och andra medarbetare på skolan. Dembra har utvecklats och testats på 52 skolor i Norge.

Under 2019 startar Dembra i Sverige som ett pilotprojekt. Forum för levande historia vägleder de två svenska skolor som ingår: Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Utgångspunkten är att förebygga attityder som hotar demokratin genom att stärka demokratiska värden baserat på deltagande och kritiskt tänkande, utifrån skolans egna erfarenheter.