Nytt och kommande för skolan: tema demokrati

Utställning och workshop för årskurs 4-6

För de yngre eleverna finns det nu en ny utställning: Demokrati pågår, med möjlighet att boka workshoppar i Gamla stan, Stockholm. Syftet är att fördjupa förståelsen för demokratins värden och att utveckla förmågan att bidra i ett demokratiskt samtal. Workshopbokningen öppnar den 12 augusti i höst.

Läs mer om Demokrati pågår här

Klassrumsmaterial: Demokratiska samtal

Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här klassrumsmaterialet får dina elever ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens. För årskurs 7-9 och GY.

Läs mer om Demokratiska samtal här

Workshop i uställningen Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med filmer, dilemmafrågor och VR-teknik vill vi utmana besökarna att reflektera och samtala med varandra. Från hösten visas utställningen i Stockholm och går därefter på turné i landet. Till utställningen har vi utvecklat en workshop för elever i högstadiet och gymnasiet. Läs mer.

Dembra: Hela skolan bygger demokrati

Dembra står för demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder. Det innebär en ”hela 

skolan-ansats” med kompetensutveckling för lärare, skolledare och andra medarbetare på skolan. Dembra har utvecklats och testats på 52 skolor i Norge.

Under 2019 startade Dembra i Sverige som ett pilotprojekt. Forum för levande historia vägleder de två svenska skolor som ingår: Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka och Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Utgångspunkten är att förebygga attityder som hotar demokratin genom att stärka demokratiska värden baserat på deltagande och kritiskt tänkande, utifrån skolans egna erfarenheter.

Lärarfortbildningar: Demokratifrämjande arbete

Hur kan lärare bemöta konspirationsteorier, Förintelseförnekelse och ifrågasättande av mänskliga rättigheter? Med utgångspunkt i Förintelsens historia, källkritik och politisk retorik erbjuds fortbildningar om hur dagens hot mot demokratin kan hanteras i undervisningen.
 
Från hösten 2019 erbjuds fortbildningar för lärare på olika orter och senare även digitalt.