Nytt inom demokrati

Utställning: Yttrandefrihetens gränser 

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med filmer, dilemmafrågor och VR-teknik vill vi utmana besökarna att reflektera och samtala med varandra. Från hösten visas utställningen i Stockholm och går därefter på turné i landet. Läs mer.
 

Rapporter om demokrati

Forum för levande historia ger regelbundet ut rapporter som ska ge fördjupad kunskap inom våra teman och uppdrag. Två skrifter med koppling till demokrati ges ut under 2019: en rapport om hur lärare bäst kan undervisa demokratistärkande, samt en rapport som utgår från att det i år är 30 år sedan murens fall. I början av 2020 släpps en ny antologi om propaganda.


Läs mer om kommande verksamheter riktade specifikt mot skolan.