Demokrati

Demokrati är ingen självklarhet. Men en grundförutsättning för att kunna stärka mänskliga rättigheter och tolerans.

Länkar till material om Demokrati


Se mer material i materialbanken

Filmer om Demokrati

Konferens: Demokrati - ett avslutat eller pågående uppdrag?

Film om Uppdrag: Demokrati i klassrummet

Se mer film i filmrummet