Uppsatshjälp i biblioteket

- en resurs till uppsatsskrivandet

Ska dina elever skriva uppsats? Vi är en resurs för elever i grundskolan och gymnasiet som skriver uppsatser inom våra ämnen.

Forum för levande historia har ett mycket välsorterat bibliotek. Biblioteket har litteratur som fokuserar på ämnen som rör andra världskriget, Förintelsen, folkmord, demokrati rasism och de mänskliga rättigheterna.

När eleverna kommer till vårt referensbibliotek så kan en bibliotekarie finnas tillgänglig för att stödja eleverna i deras informationssökandet. Vi hjälper till med litteratur och research, tips.

Boka tid med bibliotekarie

Vi vill kunna ge eleverna bästa möjliga stöd. Vid bokning - skicka oss följande information så kan vi förbereda oss i förväg:

  • Ditt namn
  • Skola
  • Vad skriver du om?
  • Vad behöver du hjälp med?
  • Övrigt som du tror att vi behöver veta

Boka genom att kontakta oss på:
E-post: biblioteket@levandehistoria.se

Uppsatshjälpen är inställd på grund av sjukdom till och med den 1 augusti 2022.