Boktips: Undervisning om Förintelsen

Forum för levande historias referensbibliotek fylls hela tiden på med böcker om Förintelsen, folkmord, demokrati och mänskliga rättigheter. Här har vår bibliotekarie Elias satt ihop en tipslista med böcker om undervisning om Förintelsen. Du kan hitta fler böcker i bibliotekets onlinekatalog.

1. Historiebruk: att använda det förflutna / Peter Aronsson. Lund: Studentlitteratur, 2004. 
 

 

 2. Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik / Magnus Hermansson Adlar. Stockholm : Liber, 2014. 

 

 

 

3. Holocaust education in a global context / edited by Karel Fracapane and Matthias Hass in collaboration with the Topography of Terror Foundation. Paris ; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014. 

 

 

 

4. PROSPECTS: quarterly review of comparative education. Policies and practices of the Holocaust education: international perspectives. No. 1, March 2010.  

 

5. Teaching about the Holocaust: essays by college teachers / edited by Samuel Totten, Paul R. Bartrop and Steven Leonard Jacobs ; foreword by Hubert Locke. Westport, CT : Praeger, 2004. 

 


 

 

6. Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolanshistorieundervisning / Ylva Wibaeus. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2010. 

 

 

 

7. ”Eleverne skall lære at skelne”: erfaringer med antisemitisme, antimuslimske holdningar, undervisning i Holocaust og mellemøstkonflikten i danske skoler og ungdomsuddannelser. En eksplorativ undersøgelse. København: Danish Institute for International Studies, 2006. 
 


 

8. Education on the holocaust and anti-semitism in the OSCE region: an overview and analysis of educational approaches / Office for Democratic Institutions and Human Rights. Vienna: ODHR, 2005.